Logo - SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWACZEK.

Regulaminy - pływanie i aerobik

W czasie pandemii COVID-19 koszty dzielimy na okresy rozliczeniowe.
Wiosenny okres rozliczeniowy trwa od kwietnia do czerwca.

Nauka pływania dla dzieci Gdynia

Regulamin nauki i doskonalenia pływania

KORONAWIRUS

 • Należy zapoznać się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 obowiązującymi na poszczególnych pływalniach.
 • Z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych.
 • Na terenie pływalni za wyjątkiem pomieszczeń natrysków i hali basenowej istnieje obowiązek zasłaniania dróg oddechowych (maseczki, przyłbice, etc. )
 • Dzieci w szatniach przebierają się samodzielnie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dziecko w czasie jego przebywania w ciągu komunikacyjnym i w szatni.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są w grupach we wszystkich stopniach zaawansowania, raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut (częstsze uczestnictwo uzgadniane jest indywidualnie).
 • Uczestnicy zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania. W miarę czynionych postępów są indywidualnie awansowani do grup programowo wyższych.
 • Na pływalni obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących wokół niecki basenu.
 • Szkoła Pływania „Pływaczek” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI OGÓLNE I KOSZT ZAJĘĆ

 • Do udziału w zajęciach upoważnia wykupiona i ważna KARTA WSTĘPU.
 • Przy zapisie do Szkoły dokonujemy opłaty za dany semestr lub lekcje pojedyncze.
 • Cena KARTY WSTĘPU (KARNETU):
  • zajęcia nauki pływania (50 zł / 45 min.).
   Koszt wyliczany jest na podstawie ilości zaplanowanych zajęć.
   W czasie pandemi COVID-19 koszty dzielimy na okresy rozliczeniowe.
  • wejście pojedyncze 60 zł / 45 min.
  • lekcje indywidualne 80 zł / 45 min. plus specjalny bilet wstępu na pływalnię (cenę biletu ustala kierownik pływalni).
 • Opłatę uiszczamy w pierwszych dniach nowego okresu rozliczeniowego (ceny mogą ulec zmianie z przyczyn obiektywnych).
 • UWAGA !!! - w przypadku nieobecności na zajęciach nie ma możliwości zwrotu opłaty, ani przeniesienia na następny semestr.
 • Istnieje możliwość odrobienia nieobecności (po uzgodnieniu z trenerem lub telefonicznie, ponieważ obowiązują ograniczenia ilości osób na torze i nie zawsze można tego dokonać), na tej samej lub innej pływalni, na której prowadzone są zajęcia, w przeciwnym razie opłata za niewykorzystane lekcje przepada.
 • Zajęcia można odrabiać w czasie trwania bieżącego semestru. Nieodrobionych zajęć nie można przenieść na następny semestr.
 • Zajęcia odwołane przez Szkołę lub pływalnię będzie można odrobić lub opłatę przenieść na następny semestr.
 • Jeśli z przyczyn obiektywnych (długotrwałe zamknięcie pływalni np. COVID itp.) szkoła nie może prowadzić zajęć, istnieje możliwość zwrotu wpłaty za semestr w rozliczeniu 60 zł. za godziny zrealizowane (zajęcia liczone jak lekcje pojedyncze).
 • Po wejściu do budynku pływalni rodzic pełni nadzór nad dzieckiem, pomaga mu również w szatni i pod prysznicem, zarówno przed zajęciami, jak i po zajęciach.
 • Odpowiedzialność za dzieci Szkoła Pływania Pływaczek przejmuje na niecce pływalni.
 • Szkoła zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ceny usługi wynikającej ze zmiany kosztów eksploatacyjnych, osobowych obiektu, kosztów wynajmu lub decyzji organu prowadzącego pływalnię.
Nauka pływania dla dorosłych Gdynia

Regulamin aerobiku w wodzie, aqua aerobiku

KORONAWIRUS

 • Należy zapoznać się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 obowiązującymi na poszczególnych pływalniach.
 • Z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych.
 • Na terenie pływalni za wyjątkiem pomieszczeń natrysków i hali basenowej istnieje obowiązek zasłaniania dróg oddechowych (maseczki, przyłbice, etc. )

WARUNKI OGÓLNE I KOSZT ZAJĘĆ

 • Wypełnienie Karty Zgłoszenia z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do zajęć ruchowych w wodzie.
 • Zajęcia Aerobiku w wodzie skierowane są do pań, które zamierzają poprawić kondycję fizyczną, wyszczuplić i wymodelować sylwetkę, zahartować organizm, poprawić samopoczucie fizyczne i psychiczne poprzez poprawę stanu zdrowia...
 • Uczestniczką zajęć może być każda pani, która zapozna się i podpisze u prowadzącego Regulamin Aerobiku oraz wykupi KARTĘ WSTĘPU lub opłaci ZAJĘCIA JEDNORAZOWO.
 • Pierwszeństwo w uczestnictwie w Aerobiku mają panie z wykupionymi KARTAMI WSTĘPU.
 • Każda uczestniczka oświadcza, iż:
  - nie ma medycznych przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach (w przypadku wątpliwości wskazana jest konsultacja z lekarzem),
  - nie ma objawów zakażeniem COVID - 19,
  - zastosuje się do wszelkich wymogów sanitarnych obowiązujących w SP 39.
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut.
 • KARTA WSTĘPU upoważnia do uczestnictwa w 10 zajęciach.
 • Przed wejściem do szatni należy okazać KARTĘ WSTĘPU prowadzącemu lub wykupić bilet (WSTĘP JEDNORAZOWY).
 • Każde uczestnictwo w zajęciach jest odnotowane przez prowadzącą datą na odwrocie Karty.
 • Dopuszcza się przekazanie KARTY WSTĘPU innej osobie, która wykorzysta opłacone wcześniej wejście na Aerobik np. w razie nieobecności (choroba, wyjazdy itp.).
 • Koszt zajęć wynosi:
  • 270 zł. - KARTA WSTĘPU na 10 zajęć.
  • 30 zł. - zajęcia jednorazowe.
 • Szkoła zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ceny usługi wynikającej ze zmiany kosztów eksploatacyjnych, osobowych obiektu, kosztów wynajmu lub decyzji organu prowadzącego pływalnię.

Przychodząc na zajęcia do Szkoły Pływania PŁYWACZEK potwierdzasz zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który przyjmujesz do wiadomości i zobowiązujesz się do przestrzegania jego postanowień.

Szkoła Pływania
"PŁYWACZEK"


ul. Robotnicza 13

81-180 Gdynia
KONTAKTtel.: +48 502 066 762
tel.: +48 502 316 278
NUMER KONTA

ING BANK ŚLĄSKI

09 1050 1764 1000 0022 3596 8621