Logo - SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWACZEK.

Regulaminy - pływanie i aerobik

W czasie pandemii COVID-19 koszty dzielimy na okresy rozliczeniowe.
Jesienny okres rozliczeniowy trwa od września do końca listopada.

Nauka pływania dla dzieci Gdynia

Regulamin nauki i doskonalenia pływania

KORONAWIRUS

 • Należy zapoznać się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 obowiązującymi na poszczególnych pływalniach.
 • Z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych.
 • Na terenie pływalni za wyjątkiem pomieszczeń natrysków i hali basenowej istnieje obowiązek zasłaniania dróg oddechowych (maseczki, przyłbice, etc. )
 • Dzieci w szatniach przebierają się samodzielnie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dziecko w czasie jego przebywania w ciągu komunikacyjnym i w szatni.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są w grupach we wszystkich stopniach zaawansowania, raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut (częstsze uczestnictwo uzgadniane jest indywidualnie).
 • Uczestnicy zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania. W miarę czynionych postępów są indywidualnie awansowani do grup programowo wyższych.
 • Na pływalni obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących wokół niecki basenu.
 • Szkoła Pływania „Pływaczek” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i na terenie niecki basenu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI OGÓLNE I KOSZT ZAJĘĆ

 • Do udziału w zajęciach upoważnia wykupiona i ważna KARTA WSTĘPU.
 • Przy zapisie do Szkoły dokonujemy opłaty za dany semestr lub lekcje pojedyncze.
 • Cena KARTY WSTĘPU (KARNETU):
  • zajęcia nauki pływania (40 zł / 45 min.).
   Koszt wyliczany jest na podstawie ilości zaplanowanych zajęć.
   W czasie pandemi COVID-19 koszty dzielimy na okresy rozliczeniowe.
   Jesienny okres rozliczeniowy trwa od września do końca listopada.
  • wejście pojedyncze 50 zł / 45 min.
  • lekcje indywidualne 70 zł / 45 min. plus specjalny bilet wstępu na pływalnię (cenę biletu ustala kierownik pływalni).
 • Najpóźniej w pierwszych dniach stycznia uiszczamy opłatę za następny semestr (ceny mogą ulec zmianie z przyczyn obiektywnych).
 • Jeśli opłata nie została dokonana za następny semestr z wyprzedzeniem miesięcznym wówczas uczestnik zostaje automatycznie skreślony z listy w Szkole Pływania "PŁYWACZEK".
 • UWAGA !!! - w przypadku nieobecności na zajęciach nie ma możliwości zwrotu opłaty, ani przeniesienia na następny semestr.
 • Istnieje możliwość odrobienia nieobecności (po uzgodnieniu z trenerem lub telefonicznie, ponieważ obowiązują ograniczenia ilości osób na torze i nie zawsze można tego dokonać), na tej samej lub innej pływalni, na której prowadzone są zajęcia, w przeciwnym razie opłata za niewykorzystane lekcje przepada.
 • Zajęcia można odrabiać w czasie trwania bieżącego semestru. Nieodrobionych zajęć nie można przenieść na następny semestr.
 • Zajęcia odwołane przez Szkołę lub pływalnię będzie można odrobić lub opłatę przenieść na następny semestr.
 • Jeśli z przyczyn obiektywnych (długotrwałe zamknięcie pływalni np. COVIT itp.) szkoła nie może prowadzić zajęć, istnieje możliwość zwrotu wpłaty za semestr w rozliczeniu 50 zł. za godziny zrealizowane.
 • Po wejściu do budynku pływalni rodzic pełni nadzór nad dzieckiem, pomaga mu również w szatni i pod prysznicem, zarówno przed zajęciami jak i po zajęciach.
 • Odpowiedzialność za dzieci Szkoła Pływania Pływaczek przejmuje na niecce pływalni.
 • Szkółka zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ceny usługi wynikającej ze zmiany kosztów eksploatacyjnych, osobowych obiektu, kosztów wynajmu lub decyzji organu prowadzącego pływalnię.
Nauka pływania dla dorosłych Gdynia

Regulamin aerobiku w wodzie, aqua aerobiku

KORONAWIRUS

 • Należy zapoznać się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 obowiązującymi na poszczególnych pływalniach.
 • Z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych.
 • Na terenie pływalni za wyjątkiem pomieszczeń natrysków i hali basenowej istnieje obowiązek zasłaniania dróg oddechowych (maseczki, przyłbice, etc. )

WARUNKI OGÓLNE I KOSZT ZAJĘĆ

 • Wypełnienie Karty Zgłoszenia z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do zajęć ruchowych w wodzie.
 • Zajęcia Aerobiku w wodzie skierowane są do pań, które zamierzają poprawić kondycję fizyczną, wyszczuplić i wymodelować sylwetkę, zahartować organizm, poprawić samopoczucie fizyczne i psychiczne poprzez poprawę stanu zdrowia...
 • Uczestniczką zajęć może być każda pani, która zapozna się i podpisze u prowadzącego Regulamin Aerobiku oraz wykupi KARTĘ WSTĘPU lub opłaci ZAJĘCIA JEDNORAZOWO.
 • Pierwszeństwo w uczestnictwie w Aerobiku mają panie z wykupionymi KARTAMI WSTĘPU.
 • Każda uczestniczka oświadcza, iż nie ma medycznych przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach (w przypadku wątpliwości wskazana jest konsultacja z lekarzem).
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut.
 • KARTA WSTĘPU upoważnia do uczestnictwa w 10 zajęciach przez okres 10 tygodni.
 • Przed wejściem do szatni należy okazać KARTĘ WSTĘPU prowadzącemu lub wykupić bilet (WSTĘP JEDNORAZOWY).
 • Każde uczestnictwo w zajęciach jest odnotowane przez prowadzącą datą na odwrocie Karty.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach nie zwraca się kosztów poniesionych przez uczestniczkę, ani nie przenosi się opłat na następne miesiące.
 • Dopuszcza się przekazanie KARTY WSTĘPU innej osobie, która wykorzysta opłacone wcześniej wejście na Aerobik np. w razie nieobecności (choroba, wyjazdy itp.).
 • Koszt zajęć wynosi:
  • 240 zł. - KARTA WSTĘPU na 10 zajęć.
  • 27 zł. - zajęcia jednorazowe.
 • Szkółka zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ceny usługi wynikającej ze zmiany kosztów eksploatacyjnych, osobowych obiektu, kosztów wynajmu lub decyzji organu prowadzącego pływalnię.
Szkoła Pływania
"PŁYWACZEK"


ul. Robotnicza 13

81-180 Gdynia
KONTAKTtel.: +48 502 066 762
tel.: +48 502 316 278
NUMER KONTA

ING BANK ŚLĄSKI

09 1050 1764 1000 0022 3596 8621