Pływaczka w wodzie

Pływacki inwazyjny Test Madera

Test dwóch prędkości, by wyznaczyć prędkość odpowiadającą poziomowi stężenia mleczanu 4 mmol x1-1. Zawodnik ma za zadanie dwukrotnie przepłynąć dystans 400m stylem dowolnym. Między dwoma odcinkami zawodnik odpoczywa przez 20min. W pierwszej próbie zawodnik pokonuje dystans z intensywnością 85%-90% swojej maksymalnej prędkości. Po przerwie zawodnik wykonuje drugą próbę i płynie 400m z maksymalną 100% prędkością. Po zakończeniu próby pomiar mleczanu dokonuje się co 2 minuty i trwa przez pierwsze 12 min. Rejestrujemy wszystkie dane i wyszukujemy największą wartość. Połączenie dwóch predkości (dwóch punktów) prostą pozwoli odczytać stężenie mleczanu 4 mmol x1-1. To z kolei pozwala odczytać prędkość pływania przy tym stężeniu (punkt na osi x wyznacza prędkość pływania na progu przemian).