Trener mgr Piotr Rybiński

WYMAGANIA EDUKACYJNE 7S

 

W klasie 7s kontrola i ocena ucznia będzie obejmować:

1.   Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne:

a.   aktywnie uczestniczy w zajęciach

b.   podejmuje dodatkowe aktywności

c.   bierze udział w rozgrywkach i turniejach szkolnych

d.   reprezentuje szkołę w rozgrywkach i zawodach

e.   charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej

f.     nie sprawia trudności swoim zachowaniem

g.   kulturalnie kibicuje

h.   pozytywnie rozwiązuje sytuacje problemowe

i.     aktywnie współpracuje

j.     umie motywować inne osoby do aktywności fizycznej

k.   pomaga mniej sprawnym fizycznie

2.   Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć,

3.   Sprawność fizyczną:

a.   siła mięśni brzucha

b.   gibkość – skłon tułowia w przód

c.   bieg ze startu wysokiego na 50m

d.   bieg wahadłowy na dystansie 4x10m z przenoszeniem klocków

e.   pomiar siły względnej – podciąganie w zwisie na drążku

f.     biegi przedłużone – 1000m

g.   Test Coopera 12min.

h.   pomiar tętna przed wysiłkiem i po wysiłku

4.   Umiejętności ruchowe:

a.   piłka nożna

·  technika ogólna

ü bieg

ü skok

·  technika ukierunkowana

ü bieg

ü skok

·  prowadzenie piłki po linii: prostej, łamanej, krzywej

·  uderzenia piłki i podania

ü nogą: wewnętrzną częścią stopy, wewnętrznym podbiciem, zewnętrznym podbiciem, prostym podbiciem

ü głową

ü sytuacyjne

·  strzały do bramki: celne, szybkie, silne, zaskakujące

·  przyjęcia piłki

ü toczącej się

ü po odbiciu

ü z powietrza

ü w powietrzu

·  zwody

ü bez piłki

ü z piłką

ü przy uderzeniach piłki

ü przy przyjęciach piłki

ü przy prowadzeniu piłki

·  odbieranie piłki przeciwnikowi

ü przez wyprzedzenie

ü w momencie przyjęcia

ü przy przyjęciu

·  drybling

·  technika bramkarza

ü w atakowaniu

ü poruszanie w bramce

ü w bronieniu

·  wyrzut z linii boczne

·  różne systemy gry (np.1-4-4-2 i inne)

5.   Wiadomości:

a.   zna podstawowe przepisy gry w piłkę nożną (odpowiedzi ustne lub pisemny tekst)

b.   oblicza wskaźnik BMI i interpretuje własny wynik za pomocą siatki centylowej (odpowiedzi ustne)

c.   wymienia pozytywne mierniki zdrowia (odpowiedzi ustne lub pisemny tekst)